Графік роботи
Пн - Пт з 9:00 - 18:00
Пн - Пт з 9:00 - 18:00
Графік роботи
Пн - Пт з 9:00 - 18:00
Тури
Статті

Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОХІД В ГОРИ» (надалі – Виконавець) щодо надання послуг з організації групових походів, поїздок, подорожей, маршрутів, заходів, прокату туристичного спорядження (далі – «Послуги») і містить всі істотні умови договору на туристичне обслуговування.

1.2. Вчинення будь-якою фізичною особою (надалі іменованим – Клієнт) дій по замовленню туристичних послуг за допомогою інтернет-ресурсу https://pohod-v-gory.com/, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Клієнтом платежу в рахунок оплати замовленої Послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОХІД В ГОРИ».

2.2. Клієнт – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем, яка здійснила акцепт оферти і є таким чином стороною Договору.

2.3. Публічний Договір – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті https://pohod-v-gory.com/), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах (ст. 633 ЦК України).

2.4. Оферта (далі – «Оферта», «Договір») – це пропозиція, що містить всі істотні умови договору і виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття (ч.1 ст. 641 ЦК України).

2.5. Акцепт оферти – це відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, відповідь повинна бути повною і безумовною (ч.1 ст. 642 ЦК України). Особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді, вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (заповнення заявки на сайті https://pohod-v-gory.com/, оплата послуг та інше), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом (ч.2 ст. 642 ЦК України).

2.6. Веб-сайт (далі – «Сайт») – відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://pohod-v-gory.com/, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про умови надання описаних в договорі послуг.

2.7. Договір – акцептована оферта між Виконавцем і Клієнтом про надання послуг (п. 1.1.) на умовах, зазначених на сайті https://pohod-v-gory.com/.

2.8. Заявка – належним чином оформлена Клієнтом форма онлайн замовлення на отримання послуг, обраних на сайті Виконавця, відповідно до їх вартості.

2.9. Вартість послуг – чинний систематизований перелік послуг Виконавця з цінами, опублікований на сайті https://pohod-v-gory.com/.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту послуги з організації групових походів, поїздок, подорожей, маршрутів, заходів, прокату туристичного спорядження відповідно до зробленого Клієнтом замовлення, а Клієнт зобов’язується оплатити послуги за встановленим Виконавцем розміром та строком оплати.

3.2. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Клієнтом своєї згоди з його умовами шляхом заповнення Заявки на сайті https://pohod-v-gory.com/,, а також передоплати/оплати Послуг, за умови підтвердження Виконавцем можливості бронювання місця в групі (п. 4.6.)., після чого публічний договір-оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Клієнтом та Виконавцем.

3.3. Виконавець має право змінити вартість послуг, забезпечивши публікацію змінених умов на Сайті. У разі внесення Клієнтом авансу, відповідного до умов даного Договору, до моменту зміни вартості, вартість послуги для нього залишиться колишньою.

3.4. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови цієї Оферти або відкликати її, забезпечивши публікацію змінених умов на Сайті. Якщо після змін умов Оферти Клієнт продовжує використання послуг Виконавця та проводить їх оплату, це означає повне і беззастережне прийняття і згоду Клієнта з такими змінами. Однак, якщо Виконавець вніс зміни після акцепту Клієнта, то такі зміни не можуть застосовуватися Виконавцем, якщо Клієнт заявить, що ці зміни обмежують його права або наділяють його додатковими обов’язками в порівнянні з умовами, що діяли на момент здійснення акцепту з боку Клієнта.

3.5. Виконавець має право відмовитися від виконання послуг (-и) за цим Договором, до настання періоду надання послуг, проінформувавши про це Клієнта і зробивши повернення грошових коштів сплачених (надісланих) Клієнтом Виконавцем, у разі виникнення непередбачених ситуацій, що стосуються організації надання послуг, взаємодії з контрагентами Виконавця, а також, в разі, якщо Клієнт не відповідає вимогам, що пред’являються до учасників заходів, своєю участю буде піддавати ризику життя і здоров’я інших учасників, в разі відсутності технічної можливості у Виконавця адаптувати умови для Клієнта в індивідуальному порядку.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Клієнт має право на власний розсуд обрати будь-які послуги, розміщені Виконавцем на Веб-сайті, за визначеною вартістю протягом терміну дії пропозиції за допомогою он-лайн системи доступу, розміщеної на Веб-сайті Виконавця.

4.2. Для того, щоб скористатися послугами Виконавця, Клієнту необхідно вибрати потрібну послугу на Веб-сайті, ознайомитися з умовами, натиснути на кнопку «Відправити заявку», ввести в порожні поля необхідні дані і натиснути на кнопку «Відправити заявку». Очікувати підтвердження Заявки.

4.3. Період надання послуг, обраних Клієнтом за цим Договором, вказується в Заявці.

4.4. Якщо разом з Клієнтом послуги за цим Договором отримують інші особи, оплату за яких вносить Клієнт, їх особисті дані вказуються в Заявці. Клієнт гарантує наявність у себе повноважень на здійснення угоди в інтересах осіб, зазначених у заявці, та зобов’язується донести до них зміст, умови цієї Оферти і всю інформацію, передану Виконавцем Клієнту. Зазначені в Заявці особи погоджуються з умовами даної Оферти і приймають виконання всіх обов’язків, що покладаються на них після акцепту оферти, в тому числі обов’язків щодо дотримання правил безпеки.

4.5. У разі необхідності надання Клієнту та/або вказаних в заявці особам інших послуг, не зазначених в заявці, такі послуги також можуть бути надані Клієнту за індивідуальною домовленістю з Виконавцем. Виконавець має право відмовити в наданні додаткових послуг.

4.6. Протягом трьох робочих днів з моменту отримання Заявки Виконавець підтверджує в телефонному режимі або через електронну пошту, вказану Клієнтом при оформленні Заявки за допомогою Сайту, отримання даного Замовлення, а також можливість його виконання та Підсумкову вартість послуг. Після підтвердження Замовлення, Клієнт вносить аванс, відповідно до умов даного Договору. У разі відсутності оплати від Клієнта – замовлення не вважається прийнятим.

4.7. Виконавець на свій розсуд може змінювати підсумкову вартість Послуг шляхом введення бонусної системи оплати Послуг, спеціальних цін на пропозиції, знижки та інше. Такі зміни погоджуються з Клієнтом.

4.8. Здійснення Клієнтом передоплати\оплати вартості Послуг свідчить про те, що він ознайомився і акцептував справжню Оферту та додатки до неї, доступні для публічного ознайомлення. Після здійснення Клієнтом передоплати\оплати вартості Послуг Договір вважається укладеним.

5. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. через Веб-сайт та повідомлення надавати Клієнту усю необхідну інформацію щодо послуг з організації програм групових походів, поїздок, подорожей, маршрутів, заходів, прокату туристичного спорядження, зазначені на сайті https://pohod-v-gory.com/, та які відносяться до переліку того, що включено або не включено у вартість;

5.1.2. Не пізніше 2 (двох) днів до початку періоду надання Послуг, зазначеного в Заявці, надати Клієнту інформацію про гіда/інструктора, його контактні дані, точне місце, дату та час збору організованої групи. Якщо Клієнт не отримав інформацію про гіда/інструктора в зазначений термін, він зобов’язаний повідомити про це Виконавця.

5.1.3. Після завершення надання Послуги направити Клієнту лист на електронну пошту для контролю якості наданих Послуг.

5.2. Клієнт зобов’язується:

5.2.1. Здійснити оплату Послуг Виконавця в порядку, передбаченому цим Договором.

5.2.2. Участь в програмі неповнолітньої особи можлива тільки в тому випадку, якщо це передбачено програмою Послуги, зазначеної на Сайті. У разі участі в програмі зазначеної в Заявці неповнолітньої особи, при укладенні Договору Клієнт зобов’язаний звернути увагу Виконавця на наявність у групі неповнолітньої особи, а також забезпечити наявність у групі учасників програми, які є законними представниками неповнолітньої особи або іншого супроводжуючого, що має довіреність від законних представників неповнолітньої особи на його супровід. Законний представник або супроводжуючий зобов’язаний мати всі документи, необхідні для безперешкодної участі неповнолітньої особи в програмі, відповідно до вимог чинного законодавства України та/або держав, на території яких проходить програма.

5.2.3. Після подачі Заявки, але до внесення оплати, повідомити Виконавця, якщо Клієнт або зазначені в заявці особи не є резидентами України.

5.2.4. Уважно ознайомитися з програмою Послуги. Порівняти рівень складності зі своєю фізичною підготовкою. У разі невідповідності – відмовитися від участі або підвищити рівень своєї фізичної підготовки (наприклад, заняття спортом, спортивні пробіжки та ін.).

5.2.5. Клієнт і зазначені в Заявці особи обов’язково повинні мати при собі паспорт, поліс медичного страхування та інші документи, необхідні для участі в програмі, на весь період надання Послуг.

5.2.6. Своєчасно надавати Виконавцю всі документи, запитувані Виконавцем, необхідні для організації участі Клієнта і зазначених в Заявці осіб в програмі.

5.2.7. Клієнту та зазначеним у Заявці особам заборонено вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин починаючи з дня, що передує дню початку надання послуг, до моменту закінчення заходу.

5.2.8. Клієнту та всім учасникам програми необхідно дотримуватися правил особистої безпеки, в тому числі інструкції з техніки безпеки. Клієнт і всі учасники програми повинні ознайомитися з вимогами щодо техніки безпеки, розміщеними на Сайті в цьому розділі.

5.2.9. Клієнту та всім учасникам програми необхідно виконувати вказівки, вимоги та рекомендації гіда/інструктора.

5.2.10. Клієнт і зазначені в Заявці особи зобов’язуються виконувати бівуачні роботи (роботи на привалі) (встановлення наметів, розпалювання багаття, різання дров, допомога в приготуванні їжі та ін.), якщо такі роботи потрібні. Під час бівуачних робіт (роботи на привалі) обережно користуватися сокирою, пилкою та іншими предметами, які можуть завдати шкоди здоров’ю або життю, а при відсутності відповідних навичок – відмовитися від робіт, що вимагають використання таких предметів.

5.2.11. В період надання Послуг своєчасно інформувати гіда/інструктора групи про погіршення здоров’я або отримання травми (навіть на перший погляд незначні).

5.2.12. Клієнту та всім учасникам групи необхідно дбайливо поводитися з майном Виконавця та третіх осіб, а також бережно ставитися до природи, в тому числі забезпечити збереження місця свого перебування в тому вигляді та стані, в якому воно було до використання (відсутність сміття та ін.).

5.2.13. Після закінчення програми повернути Виконавцю спорядження та інше майно, якщо таке передавалося в період надання Послуг Клієнту та зазначеним в Заявці особам, в тому стані, в якому вони його отримали.

6. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ. ГАРАНТІЇ КЛІЄНТА

6.1. Клієнт повідомлений та усвідомлює, що кількість вільних місць в організованому заході обмежена, і на момент акцепту даної Оферти вільні місця можуть бути відсутні.

6.2. Клієнт повідомлений та усвідомлює, що організована Послуга можлива лише за участю мінімально необхідної кількості учасників. Відомості про мінімально необхідну кількості учасників кожного заходу розміщено на Сайті Виконавця.

6.3. У разі, якщо на момент Акцепту Оферти вільні місця для здійснення Послуги відсутні, Виконавець або пропонує Клієнту заміну на іншу Послугу, або повертає кошти в повному обсязі.

6.4. Виконавець інформує Клієнта про хід набору групи для здійснення Послуги. Якщо мінімально необхідну кількість учасників не буде набрано, Виконавець залишає за собою право на розірвання Договору в односторонньому порядку, без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій з боку Клієнта та зазначених у Заявці осіб, і повертає Клієнту грошові кошти за оплачені Послуги в повному обсязі.

6.5. У разі настання обставин, зазначених в п. 3.4 цього Договору, Виконавець залишає за собою право розірвати Договір і повертає Клієнту грошові кошти за оплачені Послуги в повному обсязі.

6.6. Клієнт повідомлений та усвідомлює, що якщо передбачена цим Договором програма (наприклад, похід) заснована на тривалому контакті з дикою природою, то вона несе в собі відповідні ризики і небезпеки, в тому числі, але не обмежуючись:

· Зустріч з дикими тваринами та можливі наслідки у вигляді травм та іншої шкоди здоров’ю;

· Сплави по річках з сильною течією, інші контакти з водними об’єктами в екстремальних умовах;

· Імовірність нещасного випадку, нанесення шкоди здоров’ю чи інших несприятливих наслідків у зв’язку з погодними умовами або іншими непереборними силами природи (укуси комах, контакти з рослинами та ін.);

· Інші ризики, обумовлені екстремальним характером програми.

6.7. Клієнт повідомлений про обов’язковість наявності поліса обов’язкового медичного страхування і бажаність оформлення на період поїздки додаткової медичної страховки (в порядку добровільного медичного страхування) та страхування життя і здоров’я (для іноземних громадян оформлення ними медичної страховки на час надання послуг є обов’язковим). Страховка повинна відповідати типу заходу. Клієнт повідомлений, що витрати, які виникають при настанні страхового випадку, лягають на Клієнта.

6.8. Клієнт повідомлений, що при виїзді за межі України наполегливо рекомендується оформлення медичної страховки на час перебування за межами України, якщо виїзд за кордон передбачений програмою маршруту, і що при настанні страхового випадку витрати лягають на Клієнта.

6.9. Клієнт гарантує належний стан здоров’я у нього та у осіб, зазначених в Заявці, що дозволяє здійснювати екстремальні подорожі, в тому числі (але не обмежуючись) відсутність у нього та у осіб, зазначених в Заявці, хронічних захворювань, а також інших медичних протипоказань до моменту здійснення організатором Послуги, в тому числі алергії, протипоказань до зміни кліматичних і погодних умов, стилю харчування та ін., відсутність будь-яких інших захворювань і/або особливостей здоров’я, які потребують регулярного медичного спостереження або лікарської допомоги.

6.10. Клієнт повідомлений про необхідність пройти профілактику відповідно до міжнародних медичних вимог при намірі здійснити подорож в місто/місцевість або в країну тимчасового перебування, де він може піддатися підвищеному ризику інфекційних захворювань.

6.11. Клієнт повідомлений, що специфічні ліки (алергічні, астматичні, гіпертонічні, діабетичні та т.п.) необхідно мати з собою, якщо такі ліки потрібні Клієнту.

6.12. Клієнт має необхідний обсяг знань про техніку безпеки і правила поведінки для участі в організованій програмі, ознайомлений зі списком речей, необхідних для участі в програмі (список рекомендованого особистого спорядження) і забезпечить наявність у себе і у зазначених в Заявці осіб такого спорядження на час надання Послуги.

6.13. Акцептуючи дану Оферту, Клієнт, а також особи, зазначені в Заявці, висловлюють свою письмову згоду: на використання їх персональних даних Виконавцем відповідно до законодавства України, а також, що їхні прізвища, імена, по батькові, номера телефонів і/або інші дані будуть передані гіду/інструктору та учасникам групи, що пов’язано з організаційною необхідністю, обумовленою програмою Послуг.

6.14. Сторони домовилися, що з моменту Акцепту цієї Оферти і виконання умов Договору визнають юридичну силу за підписаними і відсканованими документами, переданими електронною поштою (e-mail), і визнають їх рівнозначним документам на паперових носіях, підписаних власноручним підписом. Сторони визнають рівну юридичну силу власноручного підпису і факсиміле підпису (відтворене механічним способом з використанням кліше).

6.15. Клієнт підтверджує достовірність даних, які вводяться ним при роботі на веб-сайті Виконавця, а також даних подорожуючих разом з ним осіб і бере на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

6.16. Заміна учасників подорожі або зміна особистих даних будь-якого з учасників подорожі (Клієнтів) в оформленому замовленні може призвести до втрати сили погоджених у замовленні цін, оскільки для зміни цих даних учасника в замовленні може бути необхідним здійснення скасування бронювання або повернення квитків по цьому замовленню і здійснення нового бронювання для Клієнта. Таким чином, Клієнт бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданні особистих даних, та по заміні учасників подорожі.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Набір послуг, необхідного спорядження і додаткових послуг, представлених на Сайті https://pohod-v-gory.com/ – визначають Підсумкову вартість Послуг за цим Договором. Підсумкову вартість послуги розраховує Виконавець і повідомляє її Клієнту з урахуванням знижок, спеціальних пропозицій та ін.

7.2. Місце в групі для отримання організованої Послуги бронюється тільки після внесення авансу.

7.3. Після подачі і підтвердження Заявки, підсумкова вартість (п. 7.1.) фіксується на 7 (сім) днів. Якщо в цей період (7 днів) не вноситься аванс (п. 7.4.), то в разі подальшої зміни вартості на Сайті буде застосовуватися вартість, зазначена на Сайті на момент внесення авансу.

7.4. Аванс у розмірі не менше 30% від вартості Послуг вноситься Клієнтом з моменту підтвердження Виконавцем Заявки, відповідно до п. 3.2. даного Договору. Вартість Послуг, зазначена в Заявці, повністю сплачується Клієнтом не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів до початку надання Послуг. Сторони вправі застосувати інший порядок розрахунків за взаємною згодою. У будь-якому випадку, повна вартість послуг вноситься Клієнтом не пізніше дня початку надання Послуг.

7.5. Розрахунки між Виконавцем і Клієнтом здійснюються в гривнях. Оплата здійснюється одним або декількома з наступних способів:

· безготівкова оплата на розрахунковий рахунок Виконавця;

· внесення грошових коштів в касу Виконавця.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором публічної оферти Виконавець та Клієнт несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Клієнта з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання тощо.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору-оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, введення військового стану, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов публічної оферти і непідконтрольні Виконавцю.

8.4. Клієнт бере на себе повну відповідальність за всі можливі ризики і наслідки, зазначені в пп. 5.2. даного Договору.

8.5. Виконавець несе відповідальність за виконання пп. 5.1. даного Договору.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за скорочення програми або зміну маршруту через погодні чи інші природні умови, зміну фізичного стану учасника (-ків) групи і з інших об’єктивних причин, що тягне неможливість продовження програми, в тому числі у разі невідповідності наданих Послуг очікуванням Клієнта і його суб’єктивній оцінці. При цьому перерахунок вартості Послуг Виконавцем не здійснюється.

8.7. Виконавець і гід/інструктор не несуть відповідальності за дії інших осіб, в тому числі неправомірні, і наслідки таких дій (хуліганство, крадіжка, заподіяння смерті/шкоди здоров’ю).

8.8. Виконавець не несе відповідальності, не здійснює повернення коштів і не виплачує компенсації за неможливість організувати Послугу або інші негативні наслідки, що виникли внаслідок:

8.9. У разі порушення Клієнтом та/або зазначеними в Заявці особами порядку, вчинення хуліганських дій або допущення іншого неналежного поводження, а також в разі порушення Клієнтом і особами, зазначеними в Заявці, умов Договору, в тому числі, але не обмежуючись: явки до початку програми в стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, зловживання алкоголем в період надання послуг, порушення законодавства країн перебування і правил безпеки, а також інших умов Договору, заподіяння шкоди Виконавцю або третім особам, Виконавець має право достроково вилучити надане спорядження, припинити виконання своїх зобов’язань (відмовитися від їх виконання) без повернення Клієнту сплачених грошових коштів. У цьому випадку послуги вважаються не наданими з вини Клієнта, всі понесені збитки лягають на Клієнта.

8.10. Клієнт зобов’язаний відшкодувати Виконавцю та третім особам будь-яку шкоду, заподіяну ним самим або зазначеними в Заявці особами, в тому числі збитки, пов’язані з псуванням спорядження або іншого майна Виконавця; збитки, заподіяні у результаті порушення ним самим або зазначеними в Заявці особами законодавства країн перебування (в тому числі зобов’язаний компенсувати будь-які штрафи, сплачені Виконавцем, гідом/інструктором або іншими особами внаслідок правопорушень Клієнта або зазначених в Заявці осіб).

8.11. У разі виникнення розбіжностей між Клієнтом та Виконавцем сторони докладуть усіх зусиль для того, щоб вирішити конфліктну ситуацію шляхом переговорів і в мирному порядку.

8.12. При виникненні будь-яких зауважень, претензій до Послуг або спорядження Клієнт і зазначені в заявці особи повинні звернутися до представника Виконавця або гіду/інструктору для вирішення спірних ситуацій та/або проблем які виникли на місці. У разі відсутності такого звернення в зазначений в Заявці період надання Послуг, зобов’язання Виконавця вважаються виконаними належним чином і без рекламації.

8.13. Якщо причину, що викликала претензії Клієнта і пов’язану з виконанням Виконавцем обов’язків за цим Договором, на місці усунути не вдалося, Клієнт повинен звернутися в письмовій формі до Виконавця протягом 20 календарних днів з моменту закінчення програми, з додатком документів, що підтверджують претензійні вимоги. Претензія розглядається протягом 10 календарних днів.

8.14. У разі недосягнення угоди в результаті переговорів, спір вирішується в суді за місцем державної реєстрації Виконавця.

8.15. Всі витрати, пов’язані з достроковим припиненням участі в організованій послузі, в тому числі витрати по екстреній евакуації учасника з маршруту внаслідок раптового захворювання, нещасного випадку, відсторонення від участі внаслідок виявлення порушень Договору, лягають на Клієнта.

8.16. Клієнт несе відповідальність за правильність і дійсність своїх документів, що засвідчують особу, та інших документів і даних, необхідних для поїздки та участі в програмі, а також за достовірність інформації в документах, що засвідчують особу (осіб), зазначених Клієнтом в Заявці.

8.17. У разі участі в організованій послузі неповнолітньої особи, оплату за участь якої вносить Клієнт, відповідальність за безпеку неповнолітньої особи, за виконання нею встановлених правил, в тому числі виконання техніки безпеки і правил поведінки в поході/заході, несе Клієнт.

8.18. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом, не повертає сплачену вартість послуг й компенсацію за:

 • несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату послуг;
 • несвоєчасне внесення змін чи ануляцію замовлення Клієнтом;
 • помилкові відомості (неправдиву інформацію), зазначені Клієнтом при оформленні замовлення через Веб-сайт, в тому числі помилкових відомостей про осіб, що подорожують разом із Клієнтом;
 • недостовірні, недостатні та/або несвоєчасно надані Клієнтом відомості і документи, необхідні для виконання Договору;
 • ненадання Клієнтом особам, що з ним подорожують, повної та достовірної інформації щодо подорожі, передбаченої цим договором і законодавством в сфері захисту прав споживачів і туристичної діяльності;
 • за неявку чи запізнення Клієнта (осіб, що з ним подорожують) на встановлені місця збору та відправлення протягом подорожі;
 • за відсутність у Клієнта (осіб, що з ним подорожують) належним чином оформленого закордонного паспорта, а також документів, необхідних для вивезення за кордон дітей, рослин та тварин;
 • зняття Клієнта (осіб, що з ним подорожують) з рейсу під час проходження митного і прикордонного контролю, а також за розпорядження місцевої влади чи інших установ, організацій;
 • збитки, що нанесені Клієнту (особам, що з ним подорожують) третіми особами у період подорожі;
 • збереження багажу Клієнта (осіб, що з ним подорожують), в тому числі його втрату, крадіжку, в тому числі втрату цінностей і документів Клієнта та осіб зазначених у Заявці в період подорожі;
 • шкоду, заподіяну здоров’ю, майну, багажу Клієнта (осіб, що з ним подорожують), з вини перевізника;
 • збитки, спричинені Клієнту (особам, що з ним подорожують), у випадку відміни рейсу перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів перевізника.
 • неможливість Клієнта (осіб, що з ним подорожують) скористатися замовленими послугами із причин порушення правопорядку, заподіяння шкоди (занепокоєння) навколишньому середовищу, оточуючим, в тому числі в результаті перебування Туриста (осіб, що з ним подорожують) в стані алкогольного сп’яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу;
 • невикористання Клієнтом (особами, що з ним подорожують) послуг з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби.
 • неявку Клієнта у вказаний час на місце збору. В такому разі Виконавець залишає за собою право продовжити виконання програми подорожі та не чекати Клієнта.
 • самостійну зміну Клієнтом умов обслуговування, що спричинило додаткові витрати (зміна умов проживання, екскурсійні програми, трансфери, запізнення, неявки і т.д.);
 • рішення, дії (бездіяльність) органів влади країни перебування чи інших осіб.

9. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір оферти набуває чинності з моменту його Акцепту, внесення оплати Клієнтом і подальшого підтвердження Виконавцем фактичної можливості виконання Заявки, і дійсний до моменту виконання Виконавцем зобов’язань з надання Послуг у повному обсязі, відповідно до цього Договору та Заявки.

9.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Виконавця, за винятком випадків, передбачених умовами цього Договору та законодавством України, внесені грошові кошти за ненадані Послуги повертаються Клієнту в повному обсязі.

9.3. У разі відмови одержувачів послуг за цим Договором від участі, внесені грошові кошти повертаються Клієнту з урахування понесених Виконавцем витрат, пов’язаних із забезпеченням виконання умов даного Договору, в тому числі адміністративних витрат. Утримувана Виконавцем сума в залежності від терміну, за який Клієнт відмовляється від його послуг, в процентах від вартості послуг становитиме:

 • за відмову від поїздки з моменту укладення договору до 30 днів – 20% загальної вартості послуг;
 • за відмову від поїздки в терміни 30-15 днів до її початку – 40% загальної вартості послуг;
 • за відмову від поїздки в терміни 14-7 день до її початку – 80% загальної вартості послуг;
 • за відмову від поїздки в терміни менше ніж за 7 дні або неявку – 100% вартості послуг;

9.4. Витрати Виконавця пов’язані з завчасною оплатою послуг третіх осіб, після укладення Договору, які організовують різні етапи програми (бронювання готелю, придбання проїзних квитків, спорядження, інше) і які безпосередньо пов’язані з організацією та проведенням програми для Клієнта, компенсуються Клієнтом в повному розмірі, незалежно від утримуваної суми та термінів оплати передбачених п.9.3., за рахунок сплачених Клієнтом грошових коштів відповідно до умов передбачених даним Договором.

10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

10.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії договору-оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії.

10.3.Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору-оферти і виконується на підставі письмової (на папері) заяви Клієнта. В такому випадку, договір-оферти розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Клієнта.

10.4. Крім цього, укладенням цього договору-оферти, Клієнт підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються юридичній особі ТОВ «ПОХІД В ГОРИ» з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

10.5. Клієнт також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових сповіщень Клієнта, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Клієнта, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Клієнту відомий і зрозумілий.

10.6 Виконавець залишає за собою право поширювати в соціальних мережах та використовувати в рекламних матеріалах (методом цитування з зазначенням автора) відгуки, які були залишені Клієнтами (учасниками) подорожі на веб-сайті https://pohod-v-gory.com/

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. У разі настання обставин непереборної сили, які не могли бути передбачені та усунуті розумними діями Виконавця або Клієнта (страйки, стихійні лиха, погодні умови, військові дії, постанови органів державної влади, що впливають на виконання даного Договору, епідемії, терористичні акти або загроза терористичних актів, заборона на авіаперевезення в даному напрямку та інші подібні обставини, що впливають на виконання цього Договору), кожна зі Сторін має право розірвати Договір із застосуванням наслідків, передбачених цією Офертою.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ПОХІД В ГОРИ»

код ЄДРПОУ

43316187

76014, Івано-Франківська обл.,

м.Івано-Франківськ, вул.Сахарова, буд. 34, офіс 7

Опубліковано 5 Жовтня 2011
НАПРЯМКИ
НАПРЯМКИ
Види походів
Види походів
Блог Прокат КОМАНДА Розклад походів Контакти